شروع یازدهمین دوره رهبری در مدرسه رهبری ماهان

یازدهمین دوره رهبری در تیر ماه 1401 با حضور همسفران جدید آغاز شد.

در این سفر جدید جمعی از کارافرینان، مدیران عامل و فعالان بزرگ در حوزه کسب و کار حضور دارند. در این سفر ، همسفران با هم پیمان بستند تا به یک زبان مشترک، درد مشترک و رویای مشترک برسند .توجه به عشق و انسانیت، ناآگاهی و جهل و صلح و انسانیت در سایه وحدت.

دیگر مطالب