مسئولیت اجتماعی در مدرسه رهبری ماهان

در فصل پاییز گستره فعالیت های انجمن حمایت از کودکان خلاق بسیار زیاد می باشد.
نمونه هایی از این فعالیت ها به شرح ذیل می باشد.
– تهیه و توزیع و ارسال بسته های تحصیلی در مناطق محروم تهران،مشهد،زنجان،یزد و اصفهان(با سپاس از جناب مرجانی،همسر و همکاران ایشان،جناب آقایان دکتر میرعمادی،خادمیان،حسینی،راد،جناب نقدیپور و همسر ایشان،نیکوکاران ارجمند ماهان و کارگروههای انجمن)
– پیگیری و جلسات متعدد با موسسات خیریه مرتبط با کودکان در خصوص معرفی انجمن،آشنایی با برنامه ها و همکاریهای متنوع با ایشان

– برگزاری 3 جلسه هیئت مدیره و موسسین محترم انجمن

-برگزاری جلسات متعدد و هم اندیشی با اساتید و متخصصین برای برنامه ریزی دوره های آموزشی و کارگاههای حرفه ای روانشناسان،مددکاران و مربیان موسسات و انجمنهای مرتبط با کودکان با مشارکت و همکاری صمیمانه
-هماهنگی و برگزاری جلسات متعدد با گروههای آموزشی ماهان برای تدوین دوره های فوق

تدوین و گرداوری شایستنگیهای روانشناسان ،مددکاران و مربیان مراکز نگهداری از کودکان بی و بد سرپرست با بهره گیری و ترجمه از سایت O Net ،تجربیات متخصصین فوق و تجربیات شخصی

تولید محتوا ، به روز آوری و بارگزاری صفحه اینستاگرام انجمن
-پیگیری و برآورد نیازها و هزینه های تهیه اتاق بازی کودکان ،برآورد لوازم بازی،کمک آموزشی و کتابهای مورد نیاز

برگزاری جلسات متعدد هم اندیشی با مربیان بازیهای گروهی،درماتراپی و آموزش زبان کودکان
-عقد تفاهم نامه با خیریه عظیم فیاض بخش(با سپاس از جناب دکتر میرعمادی)
-عقد تفاهم نامه با موسسه آموزشی راد

برگزاری جلسات متعدد با آقای پروفسور روشندل و همکاران ایشان برای همکاری و تفاهم با انجمن بخصوص در زمینه شیوه بدیع و جدید استعدادیابی ایشان

جلسه با معاونت شهرداری با حضور جناب آقای حسینی
-پیگیری تامین خرید لوازم تحصیلی فرزند یک زندانی
-هماهنگی و تامین هزینه با موسسه بیورزنانس برای درمان دختر مبتلا به فلج مغزی وپیگیری مستمر سیر درمانی
-جلسات متعدد با آقای دکتر عشقی و آقای مهندس بهارلو از مخترعین و کارآفرینان دانش بنیان جهت پشتیبانی وهمکاری با انجمن جهت آموزش و بکارگیری کودکان تحت پوشش انجمن در موسسه دانش بنیان ایشان
-جلسه با حضور خانم باقری مدیرمسئول موسسه خیریه پرتو (همکار با شهرداری م 7) و خانم حاج صدر و رسیدن به تفاهم متقابل جهت همکاریهای هماهنگ و مکمل طی عقد تفاهم نامه ای که مقرر شد تنظیم و به امضاء طرفین برسد.از جمله شرکت 15 نفر از مددکاران و مربیان این موسسه در برنامه های انجمن
-تنظیم و ویرایش تفاهم نامه با بهزیستی استان یزد و ارسال به جناب حسینی
-جلسه با خانم دکتر رمضانخانی جهت آماده سازی واحد اختلالات یادگیری کارگروه آموزش
-تدوین و گردآوری متدولوژی استعدادیابی کودکان
-تدوین و گردآوری آموزشها و برنامه های نوین پرورش کودکان 5 تا 7 سال
-دریافت طرحها و شیوه های نوین درآمدزایی برای خانواده های محروم ،مطالعه و بررسی آنها
-تماس با سرکار خانم دکتر پژوهش مدیرعامل محترم انجمن حمایت از حقوق کودکان و بحث و مذاکره در خصوص بیانیه خطاب به آموزش و پرورش
-جلسه با جناب آقای دکتر زنوزی راد فوق تخصص علوم اعصاب و رشد و تکامل مغز کودکان در کرج و دعوت ایشان به انجمن
-تدوین و تنظیم نقشه استراتژی انجمن و ارسال به سایت و اینستا و کارگروه استراتژی

دیگر مطالب