کلینیک روانشناسی

رسالت کلینیک روانشناسی

مبتنی بر اهداف علم روانشناسی، کلینیک روانشناسی مدرسه ماهان نیز به دنبال مشاهده، توصیف، ارزیابی و تغییر رفتار رهجویان و در نهایت بهبود وضعیت زندگی افراد می باشد.

ارزش های اصلی کلینیک روانشناسی

تعهد در ارائه خدمات حرفه ای و مبتنی بر اصول درمانی همچنین صداقت، امانت داری و همدلی از دیگر ارزش های کلینیک روانشناسی مدرسه رهبری ماهان می باشد.

معرفی کلینیک روانشناسی

کلینیک روانشناسی مدرسه رهبری ماهان در قالب جلسات مشاوره فردی و گروهی و برگزاری کارگاه های مهارت آموزی به دنبال حل مسائل و مشکلات فردی می باشد. با استفاده از ابزارهایی نظیر آزمون های روانشناختی و مصاحبه های ارزیابی، نوع و حیطه مسئله مشخص می شود و در ادامه برنامه درمانی حل مشکل مد نظر تدوین و جلسات مشاوره آغاز خواهد شد.

خدمات کلینیک روانشناسی

- برگزاری آزمون های روانشناختی به صورت گسترده از طریق سایت سنجش و ارزیابی ماهان
- برگزاری جلسات تفسیر آزمون های روانشناختی رهجویان و طراحی و تدوین پروفایل شخصی افراد
- اهدا کتابچه های پروفایل شخصی به رهجویان
- برگزاری جلسه مصاحبه بالینی و ارزیابی تشخیصی برای رهجویان
- برگزاری جلسات حضوری و آنلاین مشاوره فردی با روانشناسان خبره برای رهجویان به صورت رایگان
- بهرمندی از سامانه رزرو آنلاین به منظور رزرو جلسات مشاوره
- ارزیابی جامع و کامل ابعاد مختلف شخصیت اعم از نقاط ضعف و قدرت، مهارت ها و توانمدی ها و - ارائه پیشنهادات کارشناسانه به منظور رشد و توسعه فردی
- ارائه محتوای صوتی با محوریت آشنایی با مفاهیم روانشناختی و ارائه روش های بهبود آنها در قالب پادکست

اهداف کلینیک روانشناسی

حل مسئله
تغییر رفتار
خودآگاهی و خودشناسی
آموزش مهارت های اجتماعی
انعطاف پذیری روانشناختی
تشخیص و درمان بیماری های روانشناختی

موضوعات قابل طرح در جلسات مشاوره

به طور کلی هر موضوعی که منجر به ایجاد احساسات و هیجانات ناخوشایند و دغدغه های فکری شود می تواند موضوع جلسات مشاوره روانشناسی باشد. همچنین مشکلاتی نظیر اضطراب، افسرگی و دیگر مشکلات روانشناختی که زندگی روزمره افراد را مختل می کند نیز، نیاز به مداخله های درمانی دارد.

در موضوعاتی نظیر تردید در تصمیم گیری، فشارها و استرس های روزمره، تعارضات بین فردی و محیطی، مسائل و مشکلات زوجی و خانوادگی، کسب مهارت های کاربردی، برنامه ریزی برای زندگی، کشف معنا و ارزش های زندگی نیز از موضوعات قابل طرح در جلسات روانشناسی می باشد.

رزرو جلسات مشاوره

با استفاده از این لینک می توانید جلسات روانشناسی را با روانشناس مورد نظر خود هماهنگ کنید