دپارتمان کوچینگ

آقای کامران ترابی

کارشناسی ارشد برق گرایش کنترل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گناباد کارشناسی برق- الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه سال دکتری مدیریت کسب و کار (DBA)کارشناسی

خانم نیلوفر هیهات

من مربی زندگی هستم ، بارزترین توانمندی من عشق به یادگیریست و مهم ترین ارزش من در زندگی آزادی و پشتکار است.همواره می کوشم تا

آقای پیمان نبوی

ارزش های من : مهربانی ، پذیرش، حمایتگری ، اعتماد و خلاقیت توانمندی های من : عشق به یادگیری ،مهربانی و سخاوت ، خوش بینی