سرفصل های دوره خودرهبری

خودیابی در رهبر

60ساعت

مخاطب بتواند عزت نفس خود را بازسازی نموده و زمینه های ایجاد ، ابزار تداوم و شیوه های عملکرد نگرش خود را شناسایی ، ارزیابی و بازسازماندهی کند

4 نمره

حضور فعال و مشارکت مستمردر کلاس بدون غیبت

8 نمره

کوییز و پروژه های تعریف شده از طرف استاد در طول دوره

8 نمره

پروژه پایانی

اهداف رفتاری

سرفصل ها

  • ـ چیستی و چرایی خود پنداره
  • ـ شکل گیری و پدید آیی خود پنداره
  • ـ ابعاد خود پنداره
  • ـ انواع خود پنداره
  • ـ اجزای خود پنداره
  • ـ آثار خود پنداره
  • ـ شناسایی خود پنداره
  • ـ تغییر خودپنداره

ـ روان شناسی اجتماعی / لوک بدار، ژوزه دزیل، لوک لامارش / ترجمه دکتر حمزه گنجی / انتشارات ساوالان
ـ روان شناسی اجتماعی / رابرت بارون ، دان بیرن ، نایلا برنسکامب / ترجمه دکتر یوسف کریمی / نشر روان
ـ روان شناسی اجتماعی / الیوت ارونسون / ترجمه دکتر حسین شکر کن / انتشارات رشد
ـ مکاتب و نظریه ها در روانشناسی شخصیت / سعید شاملو / نشر رشد
ـ نظریه های شخصیت / جس فیست ، سیدنی الن شولتز / یحیی سید محمدی / نشر ویرایش
ـ نظریه های شخصیت / دوان پی شولتز ، گریگوری فیست / یحیی سید محمدی / نشر روان
ـ تاثیرآموزش سبک‌های هویت بر خودپنداره و معنای زندگی نوجوانان/ خدیجه جوشن/ نشر چشم ساعی
ـ تصویر بدنی و خودپنداره (دیدگاه‌ها و نظریه‌ها / تالیف و ترجمه حدیث آقایی، عبدالجواد احمدی، هادی صفری / انتشارات راشدین
ـ خود پنداره / محمود حاجیان، حسن نیکواقبال، سیدمهدی حسنی، علی صاحبکاری / انتشارات چشم‌انداز قطب
ـ روان شناسی تربیتی / علی اکبر شعاری نژاد / شرکت سهامی کتب جیبی
ـ روان شناسی نوجوان / علی اکبر شعاری نژاد / شرکت سهامی کتب جیبی
ـ روان شناسی رشد / علی اکبر شعاری نژاد / شرکت سهامی کتب جیبی
ـ روانشناسی اجتماعی / هدایت الله ستوده / نشر آوای نور
ـ خودپنداره و موفقیت تحصیلی / ویلیام پرکی / محمد میرکمالی / نشر یسطرون
ـ باد بی آرام نوجوانی / محمد احسان تقی زاده / نشر یکتا / اصفهان

 ـ چیستی و چرایی هویت
ـ شکل گیری و پدید آیی هویت
ـ کارکردهای هویت
ـ پایگاه های هویت
ـ سبک های هویت
ـ حوزه های هویت
ـ نقش های هویتی
ـ انتخاب هویت

ـ هویت از دیدگاه روانشناسی به انضمام 3 آزمون اندازه‌گیری هویت / مرتضی امیدیان، حسین شکرکن، علی امیدیان / انتشارات دانشگاه یزد
ـ روانشناسی و معمای هویت نوجوانان / علی حیدری / انتشارات گنجور
ـ روانشناسی هویت (هویت فردی وجمعی ) / دکتر جعفر دارابی / انتشارات آییژ
ـ روان شناسی اجتماعی / لوک بدار، ژوزه دزیل، لوک لامارش / ترجمه دکتر حمزه گنجی / انتشارات ساوالان
ـ روان شناسی اجتماعی / رابرت بارون ، دان بیرن ، نایلا برنسکامب / ترجمه دکتر یوسف کریمی / نشر روان
ـ روان شناسی اجتماعی / الیوت ارونسون / ترجمه دکتر حسین شکر کن / انتشارات رشد
ـ مکاتب و نظریه ها در روانشناسی شخصیت / سعید شاملو / نشر رشد

ـ چیستی و چرایی باورها
ـ شکل گیری و پدید آیی باورها
ـ ابعاد باورها
ـ انواع باورها
ـ اجزای باورها
ـ مکانیزم عملکرد باورها
ـ آثار باورها
ـ شناسایی باورها
ـ تغییر باورها

ـ زندانیان باور ، راهنمای کاربردی تغییر باورها / پاتریک فانینگ ، ماتیو مک‌کی / زهرا اندوز / ذهن آویز
ـ باورها / رابرت دیلتز / آزاده اخوت / فراروان
ـ طرحواره‌های شناختی و باورهای بنیادین در مشکلات روانشناختی / لارنس.پی ریزو، پیتر.ال.دو تویت، دان.جی استین جفری یانگ / دکتر رضا مولودی، سیما احمدی / انتشارات ارجمند
ـ نظریاتی بنیادی پیرامون باورها و رفتارهای فردی اجتماعی / کاوه احمدی علی آبادی / ویرایش
ـ زندگی خود را دوباره بیافرینید / جفري یانگ و ژانت کلوسکو / حسن حمیدپور / نشر ارجمند

ـ شکل گیری و پدید آیی نگرش
ـ مکانیزم عملکرد نگرش
ـ مولفه ها و اجزای نگرش
ـ حیطه های نگرش
ـ تغییر نگرش

ـ نگرش و تغییر نگرش / یوسف کریمی / انتشارات ویرایش
ـ نگرش و تغییر آن / منیژه صادقی بنیس / انتشارات ساوالان
ـ نگرش یعنی همه چیز / جف كلر / اميرحسن مكی /
ـ نگرش و تغییر نگرش / جرد بونر ، مایکل وانک / جواد طهوریان/ انتشارات رشد
ـ اصول نگرش / جان سی.مکسول / سیمین موحد / نشر پیکان
ـ مدیریت نگرش / جان ماکسول / محمدعلی عزیزی / رویای سبز

 ـ شکل گیری و پدید آیی ارزشها
ـ مکانیزم عملکرد ارزشها
ـ شناسایی ارزشها
ـ قضاوتهای ارزشی
ـ سلسله مراتب ارزشها

ـ ACT به زبان ساده ، الفبای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد / راس هریس / انوشه امین‌زاده / انتشارت ارجمند
ـ ‫ACT در عمل: مفهوم پردازی مورد در درمان پذیرش و تعهد / ‏‫پاتريشيا ا. باك‬‬‬‬‬ ، دنیل ج. موران / سارا کمالی، نیلوفر کیان راد / انتشارت ارجمند‬‬‬‬‬‬‬
ـ درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد: 100 نکته کلیدی و تکنیک‌ها / ریچارد بنت، جوزف ای. الیور / ابراهیم علیزاده موسوی، نسرین طاهری هدایتی، نرگس پاپلی، حسین هادی طرقی، الهه ادیبان مهر / انتشارات طلوع مجد
ـ کوچینگ زندگی / علی صاحبی ، امیرمحمد پهلونژاد / انتشارت اندیشه احسان

ـ شکل گیری و پدید آیی عزت نفس
ـ مکانیزم عملکرد عزت نفس
ـ مولفه ها و اجزای عزت نفس
ـ خود پذیری نامشروط
ـ بازسازی و تقویت عزت نفس

ـ رشد و افزایش عزت نفس / ماتیو مک¬کی ، پاتریک فانینگ / مهرناز شهر آرای / انتشارات آسیم
ـ غلبه بر عزت نفس پایین / ملانی فنل / مهرناز شهرآرای / انتشارات تک رنگ
ـ تقویت خودباوری / ناتانیل براندن / الهام مبارکی زاده / انتشارات پل
ـ تکنیکهای شناختی برای افزایش عزت نفس / ماتیو مک¬کی ، پاتریک فانینگ / مرتضی ارجمندی / انتشارت ارجمند
ـ روانشناسی عزت‌نفس / ناتانیل براندن / مهدی قراچه‌داغی / انتشارت نخستین

خودآگاهی

40 ساعت

4 نمره

حضور فعال و مشارکت مستمردر کلاس بدون غیبت

8 نمره

کوییز و پروژه های تعریف شده از طرف استاد در طول دوره

8 نمره

پروژه پایانی

اهداف رفتاری

دانشپذیران باید پس از اتمام دوره بتوانند : شناخت نسبی نسبت به شخصیت، هیجانات، افکار و رفتار خود داشته باشند و آنها را برای رسیدن به هدف تنظیم نمایند

سرفصل ها

 تعریف شخصیت
 نظریه های شخصیت
 دید گاه 5 عاملی شخصیت
 تعریف طیف از صفت تا اختلال
 تعریف اختلال شخصیت و انواع آن
 علایم و نشانه های اصلی اختلال شخصیت

 تفسیر تست میلون
 تمرین نقش
 تست میلون

 ـ چیستی و چرایی هویت
ـ شکل گیری و پدید آیی هویت
ـ کارکردهای هویت
ـ پایگاه های هویت
ـ سبک های هویت
ـ حوزه های هویت
ـ نقش های هویتی
ـ انتخاب هویت

 پرسشنامه تحریفهای شناختی
 کاربرگ تحلیل کارکردی تحریفها
 کاربرگ شناسایی افکار
 استعاره اتوبوس
 مراقبه های ناهمجوشی
 تمرین کشف منتقد درونی

 شناخت هیجان
 تعریف انواع هیجانات اولیه و ثانویه
 فیزیولوژی هیجان
 تنظیم هیجان

 نمایش ویدیو
 تمرین آگاهی هیجانی
 تمرین تحلیل میدانی

 تعریف رفتار و انواع پنهان و آشکار
 رفتارهای مبتنی بر ارزش
 رفتار کارآمد و ناکارآمد
 رابطه فکر- هیجان – رفتار

  • استعاره رفتار
  • فرم تحلیل کارکردی

 فیزیولوژی و آناتوم سیستم عصبی
 سیستم عصبی خودکار و ارادی
 خطاها و ناهوشیاری حسی
 تاثیر ناآگاهی حسی بر رفتار

 تمرین حواس 5گانه
 مراقبه اسکن بدن
 تمرین آگاهی حسی

پذیرش خود

40 ساعت

هدف کلی درس : Psychological flexibility

4 نمره

حضور فعال و مشارکت مستمردر کلاس بدون غیبت

8 نمره

کوییز و پروژه های تعریف شده از طرف استاد در طول دوره

8 نمره

پروژه پایانی

اهداف رفتاری

دانشپذیران باید پس از اتمام دوره بتوانند : به تغییر نگرش درباره زندگی، رنج، ارتباط با خود و ذهن رسیده باشند – به لحاظ روانشناختی انعطاف پذیر شده و هنر مواجه کارآمد با مشکلات را بدست آورند و در حین این مواجه ارتباطی مشفقانه با خود و دیگران داشته باشند.

سرفصل ها

Control

Problem Solving

tendency

Meditation

کاربرگ پذیرش خود

تکنیک دو صندلی

دوست درونی در مقابل دشمن درونی
منتقد درونی در مقابل مشوق درونی
مهربانی با خود در مقابل سخت کیری به خود
Compassion for self
Compassion for others
Compassion from others

آزمون شفقت به خود
meditation
نامه مشفقانه به خود

Self Forgiveness
Forgiving Others
Gods Forgiveness
Boundry Setting
Healing

لیست بخشش
چسب زخم عاطفی
قوطی بخشش
Loving kindness meditation

Mindless mode- mindful mode

autopilot

Beginner mind

Shield of Life

آزمون ذهن آکاهی

Meditation

خودگردانی

40 ساعت

4 نمره

حضور فعال و مشارکت مستمردر کلاس بدون غیبت

8 نمره

کوییز و پروژه های تعریف شده از طرف استاد در طول دوره

8 نمره

پروژه پایانی

اهداف رفتاری

دانشپذیران باید پس از اتمام دوره بتوانند : ضمن مشخص نمودن چشم انداز و ماموریت خود،سبک زندگی متناسب و تعادلی ارزشمند در زندگی فردی و اجتماعی خود خلق کنند

سرفصل ها

• تعریف چشم انداز
• فوائد طراحی چشم انداز
• ویژگی های چشم انداز خوب

• کوچینگ (جولی استار)
• کوچینگ زندگی(علی صاحبی)
• قدرت عادتها(چالز دوهینگ )
• مدیریت خویشتن (پل مورگان)

• تعریف ماموریت شخصی
• انواع ماموریت
• ویژگی های ماموریت
• نگارش و بکارگیری چشم اندازو ماموریت

• کوچینگ (جولی استار)
• کوچینگ زندگی(علی صاحبی)
• قدرت عادتها(چالز دوهینگ )
• مدیریت خویشتن (پل مورگان)

• رتبه بندی توانمندی ها بر اساس معیارها
• انتخاب بر اساس اولویتها
• مدیریت زمان در بعد چهارم
• جدول موفقیتها و شکستها

• کوچینگ (جولی استار)
• کوچینگ زندگی(علی صاحبی)
• قدرت عادتها(چالز دوهینگ )
• مدیریت خویشتن (پل مورگان)

• جایگاه هدف
• انواع هدف
• هدف گذاری بر اساس نقشها و قلمرو زندگی
• شناسایی موانع
• هوشمند کردن اهداف
• قدرت و ارزش تفکر مثبت
• تفکر چرایی و چگونگی
• مدیریت استرس
• آمادگی ذهنی

• کوچینگ (جولی استار)
• کوچینگ زندگی(علی صاحبی)
• قدرت عادتها(چالز دوهینگ )
• مدیریت خویشتن (پل مورگان)

• رسم چرخه زندگی
• کاربرگ متعادل سازی
• تمرینهای ارزیابی جنبه های مختلف زندگی
• برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت
• توسعه مستمر
• تکنیکهای انتخاب اهداف و رها کردن اهداف
• عیب یابی اهداف
• بررسی سرمایه های اجتماعی و روانشناختی

• کوچینگ (جولی استار)
• کوچینگ زندگی(علی صاحبی)
• قدرت عادتها(چالز دوهینگ )
• مدیریت خویشتن (پل مورگان)