مقالات

بهترین سبک رهبری

بهترین سبک رهبری

انواع سبک های رهبری و بهترین سبک رهبری را زمانی می‌توانیم انتخاب کنیم که تعریف رهبری، تفاوت رهبری با مدیریت، تعریف سبک‌های رهبری و درنهایت

تعریف رهبری و انواع آن

تعریف رهبری و انواع آن

مدیران در سازمان‌ها وظایف مختلفی را برعهده دارند. یکی از وظایف پنج‌گانه برای هر مدیری، رهبری است. از رهبری به هنر نفوذ در دیگران برای

رهبری در سازمان

رهبری در سازمان

یک سازمان برای موفقیت و رسیدن به اهدافِ کوتاه‌مدت و یا بلندمدت خود نیازمند برخورداری از ویژگی‌هایی است که آن را از سازمان‌های نه‌چندان‌موفق متمایز

اهمیت رهبری در کسب و کار

اهمیت رهبری در کسب و کار

اهمیت رهبری در کسب و کار برای رسیدن به اهداف سازمانی، بهبود عملکرد کارمندان و پیروزی در رقابت بازار، قابل‌چشم‌پوشی نیست. رهبری بسیار مهم است،

سبک رهبری دوسویه

یکی از سبک‌های مهم رهبری، سبک رهبری دو‌سویه است. این سبک رهبری چیست و چه زمانی و در چه وضعیتی کارایی بیشتری دارد؟ به طور

قدرت بردهای کوچک

بهترین راه برای ایجاد انگیزه در کارکنان برای انجام کارهای خلاقانه چیست؟ پاسخ ساده است: «به آنها کمک کنید هر روز یک قدم به جلو