طراحی دوره های آموزشی ویژه انجمن حمایت از کودکان خلاق

بر اساس یکی از اهداف مهم در انجمن حمایت از کودکان خلاق که در راستای توانمندسازی مربیان و مددکاران موسسات و انجمن های خیریه می باشد، بر آن شدیم تا با همکاری دبیر کل محترم انجمن جناب آقای روحانی عزیز به همراه تیم تخصصی مدرسه رهبری که متشکل از اعضای هیات علمی و کارشناسان این حوزه می باشد، دوره ای کاملا تخصصی با هدف توانمندسازی مربیان انجمن طراحی و اماده اجرا نماییم.

این دوره برای اولین بار و بر اساس استاندارهای روز بین المللی طراحی و پیاده سازی شده است.همچنین برای مصاحبه و پذیرش افراد شرکت کننده در این دوره نیز کانون ارزیابی بر اساس شایستگی های این مربیان محترم طراحی و آماده اجرا می باشد.

امیدواریم اولین دوره آموزشی در اسفند 1401 به همت انجمن حمایت از کودکان خلاق با همراهی مدرسه رهبری ماهان  آغاز گردد.

دیگر مطالب