اساتید

دکتر علی ناصری

سوابق تحصیلی آقای علی ناصری دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی

دکتر محمد خطیبی

 دکتری مدیریت گرایش مدیریت رفتاری از دانشگاه شهید بهشتی سوابق تحصیلی آقای محمد خطیبی  دکتری مدیریت گرایش مدیریت رفتاری از دانشگاه شهید بهشتی  کارشناسی ارشد

دکتر شهداد شعبانی

دکتری مدیریت گرایش رهبری سازمانی، دانشگاه UIBS بلژیک سوابق حرفه‌ای دکتر شعبانی  مشاور طرح تحول سازمانی و بهسازی منابع انسانی در شرکت آب و فاضلاب

استاد مصطفی مرشدی

تحصیلات آکادمیک کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه شریف  MBA, finance, مالک اشتر  DBA- California Intercontinental Universit, Global Business and leadership برخی از سوابق و فعالیتها گروه

استاد تایماز مصطفایی

تحصیلات آکادمیک کارشناسی مهندسی کشاورزی MBA  دانشگاه شهید بهشتی  DBA برخی از سوابق و فعالیت ها مدیرعامل شرکت شاخص تجارت رایمون مشاور اقتصادی و بازرگانی

استاد امین وکیل باشی

تحصیلات آکادمیک کارشناسی حسابداری- دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- دانشگاه تهران دکترای مدیریت-گرایش رهبری سازمانی-دانشگاه  University Technology Malaysia برخی از سوابق و فعالیت ها

خانم رکسانا کارخانه

تحصیلات آکادمیک کارشناسی: روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی رودهن کارشناسی ارشد: روانشناسی  عمومی دانشگاه علامه طباطبائی تهران کاندید دکترای تخصصی روانشناسی عمومی دانشگاه علوم

استاد مجید رضا فرنیا

تحصیلات آکادمیک متخصص بیماریهای اعصاب و روان استادیار پایه 13 دانشگاه علوم پزشکی ارتش فارغ التحصیل پزشکی عمومی سال 1380 از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آقای جلال مسلمان یزدی

تحصیلات آکادمیک مدیریت عالی کسب وکار از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ( DBA ) كارشناسي ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی از دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی