استاد شهداد شعبانی

دکتری مدیریت گرایش رهبری سازمانی، دانشگاه UIBS بلژیک

سوابق حرفه‌ای دکتر شعبانی

 مشاور طرح تحول سازمانی و بهسازی منابع انسانی در شرکت آب و فاضلاب خوزستان

 مشاور طرح تحول سازمانی و بهسازی منابع انسانی در شرکت آب و فاضلاب اهواز

 مشاور طرح تحول سازمانی و بهسازی منابع انسانی در سازمان آب و برق وزارت نیرو

 مجری طرح شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شورایعالی ایرانیان استانداری تهران 

مشاور رئیس مرکز فناوری و تحول اداری مرکز فناوری و تحول اداری وزارت کشور 

عضو کمیته استخدام و رفاه معاونت توسعه، معاونت توسعه انسانی ریاست جمهوری 

مشاور در طرح ارزیابی عملکرد ادارات کل دادگستری، حوزه ریاست قوه قضائیه 

مشاور در طرح ریزی مرکز ارزیابی و توسعه مدیران 

 مشاور مدیرعامل در بهسازی منابع انسانی شرکت کارگزاری فارابی

 مدیرعامل انجمن ایرانیان جهان تراز (WCIS)

 موسس و رئیس هیات مدیره انتشارات شهداد

 موسس و مدیرعامل موسسه پژوهشی تفکر ناب 

 موسس و مدیرعامل انتشارات سنجش اول

 موسس و مدیرعامل موسسه فرهنگی سنجش اول

 عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران (ICMA)

 پژوهشگر بانک جهانی

سوابق آموزشی دکتر شعبانی

سمت‌های آموزشی

 مدرس نظریه‌های سازمان و مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، رهبری، دانشگاه تهران

 مدرس نظریه‌های سازمان و مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، رهبری، دانشگاه شهید بهشتی

فعالیت‌های آموزشی تدریس مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، نظریه‌های سازمان و مدیریت، رهبری، دانشگاه آزاد اسلامی

 تدریس نظریه‌های سازمان و مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، مرکز آموزش مدیریت دولتی

 تدریس دوره‌ مهارت‌های مدیریتی در بانک‌ها و سایر موسسات خصوصی

تالیفات دکتر شعبانی

کتب و مقالات تالیف شده

 ترجمه و تالیف کتاب قهرمان درون ما 

 ترجمه و تالیف کتاب کارآفرین هوشمند

 ترجمه کتاب تمرکز؛ رمز موفقیت در کار و زندگی

 ترجمه کتاب بالا رفتن از نردبان ترقی

 تالیف مقاله فنون افزایش بهره‌وری

 تالیف مقاله نیکنامی در موفقیت سازمان

 تالیف مقاله مدل پلکانی توسعه منابع انسانی