برگزاری کارگاه “رهبری از نگاه تاریخ و ادبیات ایرانی”

کارگاه رهبری از نگاه تاریخ و ادبیات ایرانی در مورخ 19 مرداد ماه 1401 در محل بیزینس اسکول ماهان و با حضور دانش پذیران از دوره های مختلف آموزشی بر گزار شد.

در این کارگاه که با ارائه استاد خاتمی انجام شد، به بیان نکاتی در مورد تاریخ، زبان و ادبیات پارسی و ارتباط این موضوعات با دنیای رهبری مطرح گردید.در ادامه  با  اشاره بر داستان و اسطوره های ایرانی و ارتباط آنها با دنیای رهبری پرداخته شد.

دیگر مطالب