استاد مجید رضا فرنیا

تحصیلات آکادمیک

 • متخصص بیماریهای اعصاب و روان
 • استادیار پایه 13 دانشگاه علوم پزشکی ارتش
 • فارغ التحصیل پزشکی عمومی سال 1380 از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • بورد تخصصی اعصاب و روان 1384 از دانشگاه جندی شاپور اهواز
 • عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران و انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی
 • رییس بخش اعصاب و روان بیمارستان ارتش
 • مدرس درس کلیات روانپزشکی عمومی – دانشگاه علم و فرهنگ

برخی از سوابق و فعالیت ها

 • بررسی اپیدمیولوژی CMV در بیماران HIV  مثبت
 • میزان فشارهای روانی و شیوه های مثابله ای و ارتباط آن با سلامت عمومی در افراد معتاد و غیر معتاد
 • اثر سرترالین و مقایسه با پلاسبو در زود انزالی مردان
 • همکار اصلی در بررسی مصرف سیگار و برخی عوامل موثر بر آن در پرسنل نظامی استان تهران