آقای مظاهر مرجانی

نام سازمان: فناوری اطلاعات پارمیس

سمت: موسس

حوزه فعالیت: تولید نرم افزارهای یکپارچه

رویای من: شرکت پارمیس به شرکت کاملا موفق در صحنه بین المللی تبدیل گردد.