برگزاری کمپ رهبری 8

در یک روز بهاری و در اردیبهشت 1401 کمپ دوره رهبری 8 با حضور حداکثری رهجویان برگزار گردید.
در این کمپ 1 روزه که با حضور اساتید و تیم ارزیاب علمی برگزار شد، به انجام انواع بازی های رهبری ، پیاده سازی عملی آموزه های رهبری و رسیدن به یک همدلی و اثربخشی از دوره پرداخته شد.


تلاش شد تا با بکارگیری شیوه های کاربردی ، تاثیر آموخته های دوره و سفر رهبری پر رنگتر شود.
این گونه کمپ های رهبری در طول سفر و بطور کاملا برنامه ریزی شده و در چندین مرحله و در تمامی کدها در حال برگزاری است.

دیگر مطالب