خانم نیلوفر هیهات

من مربی زندگی هستم ، بارزترین توانمندی من عشق به یادگیریست و مهم ترین ارزش من در زندگی آزادی و پشتکار است.همواره می کوشم تا بهترین خودم باشم و فردی پویا و موثری باشم و محیط فراهم کنم تا هم خود رشد کنم و هم به دیگران کمک کنم تا زندگی شاد و رضایتمندی داشته باشیم.

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی نقشه کشی صنعتی تهران
  • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش ‎‏‎‏‎‏:‎‏ مدیریت تکنولوژی
  • موسسه/دانشگاه ‎‏‎‏‎‏:‎‏ دانشگاه آزاد واحد تهران غرب – آزاد تهران
  • کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره گرایش ‎‏‎‏‎‏:‎‏ مشاوره خانواده
  • موسسه/دانشگاه ‎‏‎‏‎‏:‎‏ دانشگاه آزاد واحد رودهن – آزاد تهران

سوابق شغلی


کارشناس آموزش کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی ساپکو
مسئول فروش ایزوفام
مدیر عامل موسسه حال عوضی
مشاور و مدیر اجرایی مرکز مشاوره امین دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن

پروژه‌ها

 راه اندازی مرکز کوچینک کلینیک یاریگر

 برگزاری 13 کارگاه آموزشی در حوزه مهارت های ارتباطی

 ضبط پادکست آگاهی رسانی سرطان با همکاری کلینیک یاریگر