خانم حسنا شکری

متولد 9/4/1363

تحصیلات :

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

سابقه و حیطه فعالیت ها :

  • مشاوره فردی و گروه درمانی مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد (ACT) و رویکرد روانپویشی کوتاه مدت (ISTDP)
  • مدرس دوره های توسعه فردی و کارگاه های مهارت زندگی
  • مشاوره توانبخشی شناختی (حافظه، توجه و تمرکز)
  • تحلیل و تفسیر انواع آزمون های روانشناختی و ارائه پروفایل شخصی