استاد مصطفی مرشدی

تحصیلات آکادمیک

 • کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه شریف
 •  MBA, finance, مالک اشتر
 •  DBA- California Intercontinental Universit, Global Business and leadership

برخی از سوابق و فعالیتها

 • گروه شرکتهای رسيس: موسس و مدیر عامل
 • آژانس رسانه اخبار رسمی- سمت: بنيانگذار و مدير عامل
 • شرکت کيسون
 • شرکت آوا توسعه فناوری ارتباطات- سمت ها: موسس مدير راه اندازی مدير فروش مشاور مديرعامل
 • شرکت کاوش کام آسيا- سمت ها: مدير پروژه مدير کنترل پروژه­ ها و مدير کنترل کيفيت سايت
 • عضو کميته تخصصي مهندسي صنايع- انجمن فارغ التحصيلان شريف
 • مدير روابط عمومي انجمن لجستيک ايران
 • همكاری با مجله صنايع شريف جهت تهيه و نشر فصلنامه صنايع شريف
 • مديريت امور مالي شورای صنفي دانشكده مهندسي صنايع