آقای داریوش سنقری

دارای مدرک MBA مدیریت استراتژیک

دارای مدرک DBA مدیریت عالی کسب و کار

دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت دانشکاه آزاد علوم و تحقیقات

مدیرعامل شرکت پیشگامان ماورای صوت در حوزه تجهیزات پزشکی و تصویربرداری

مشاور مدیرعامل در حوزه منابع انسانی در شرکت درمان یاب سلامت

پویا در حوزه تجهیزات پزشکی و دارویی

آموزش کاربردی رفتارشناسی و شخصیت شناسی برای بیش از 25 شرکت

در حوزه تجهیزات پزشکی و دارویی

آموزش کاربردی رفتارشناسی و شخصیت شناسی برای شرکتهای مختلف

بجز صنعت درمان بیش از 30 شرکت در حوزه های مختلف

آموزش تحلیل ازمونهای شخصیتی برای متخصصین منابع انسانی از طرف

سایت قطبینو و یا بصورت فریلنسری در حدود 20 شرکت مختلف تحلیل ازمونهای

 دیسک و… تدریس مباحث شخصیت شناسی برای عموم در موسسه روانشناسی نیک اندیشان

همکار در دپارتمان روانشناسی  مدرسه رهبری ماهان