استاد امین وکیل باشی

تحصیلات آکادمیک

 • کارشناسی حسابداری- دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- دانشگاه تهران
 • دکترای مدیریت-گرایش رهبری سازمانی-دانشگاه  University Technology Malaysia

برخی از سوابق و فعالیت ها

 • مدير درس رفتار مديريت استراتژيک
 • مدير درس سيمنار استراتژيهای جهانی کسب و کار
 • عضو کميته و کار گروه بازنگری برنامه آموزشی دوره های  MBA
 • مدیر اجرایی شرکت آرونا
 • مشاوره مدیریت شرکت های مختلف
 • مدیر مالی و اداری سازمان فرا

     دوره ها و فعاليت هاي آموزشي

 • تدريس و آموزش با روش کيس (مطالعه موردی) طبق روش های آموزشی دانشگاه هاروارد
  کارگاه پيشرفته تحليل داده با استفاده از نرم افزارsmartPLS
 • کارگاه راهنمايی و مشاوره دانشجويان فوق ليسانس و دکترا
 • برنامه پيشرفته مديريت ارشد با سخنرانی اساتيد دانشگاه هاروارد
 • روش های آماده سازی گزارش بازنگری و مرور درس
 • روش های موثر آموزش به بزرگسالان
 • نکات مهم در چاپ مقاله در مجلات معتبر