آقای فرشاد متولیان

نام سازمان: سامانه تامین ملزومات بسته بندی –زودپک- شرکت توسعه سلامت رویان

سمت: موسس-رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

حوزه فعالیت: چاپ و بسته بندی-محصولات ضدعفونی کننده و شوینده صنعتی و سازمانی