آقای سید توحید موسوی

نام سازمان: سامانه ازدواج آینو- گروه طبیعت گردی سلام همنورد- محصولات گیاهی طب نوش-کافه رستوران فانوس-

سمت: موسس و مدیر عامل

حوزه فعالیت: تسهیل گری و مشاوره در حوزه ازدواج- برگزاری تورهای طبیعت گردی در سطح های مختلف- تولید محصولات گیاهی-

پاتوق خانوادگی ویژه