آقای دکتر صانعی

مهدی صانعی

دکتری مدیریت منابع انسانی و عضو هیات علمی دانشگاه از سال ۱۳۸۳.
دارای ۱۸ سال سابقه اجرایی، آموزش، مشاوره، پژوهش در حوزه های مختلف مدیریت منابع انسانی.

۶ سال تجربه در حوزه طراحی و اجرای کانون های ارزیابی و توسعه در سازمانها و شرکت های بزرگ،

مولف چندین جلد کتاب و مقاله.