آقای داوود کشوری

نام سازمان: شرکت مهر گیاه

سمت: مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

حوزه فعالیت: تولید تخصصی دمنوش های گیاهی و محصولات سلامت محور