آقای حمید فاضلی

نام سازمان: شرکت مادر تخصصی توسعه صنعت طیور- گروه تولیدی وبازرگانی پاک اندیش نوید

سمت: موسس- مدیر عامل و عضو هیات مدیره

حوزه فعالیت: صنعت طیور-در کلیه حلقه های تولید-بازرگانی-خدمات