آقای بابک خادمیان

نام سازمان: اوژن سیستم جهان

سمت: رئیس هیات مدیره و صنعت سازان وارش

حوزه فعالیت: تولید کننده سیستمهای نگهداری اسناد و کالا،

شروع بکار تولید دکوراسیون و مبلمان فضای باز به نام SHOOOLAK