درهنگام بررسی عملکرد کارکنان، تعصب را از خود دور کنید

حتی اگر بهترین نیت را در هنگام بررسی عملکرد کارکنان خود داشته باشید، اگر آن را با سوگیری ضمنی و تعصب ترکیب کنید، نتیجه ای که به دست می‌آید از واقعیت به دور است. اما چگونه می‌توانید روند بررسی خود را از تعصب دور کنید و مدیر منصف‌تری شوید؟ برای رسیدن به چنین انصافی در برررسی عملکرد کارمندان خود به این سوالات پاسخ دهید

اقدامات او چگونه و چه زمانی به سازمان کمک میکند؟ آیا مشارکت او ارزشمند است؟

خروجی کار او در مقایسه با آنچه از او خواسته شده و انتظار میرود، چقدر است؟

چه داده ها و مشاهدات خاصی ارزیابی شما را توجیه میکند؟

اگر کارمند فردی از نژاد و/یا جنسیت متفاوت بود، آیا بازخورد مشابهی میدادید؟

در مرحله بعد، طرفداری ناخودآگاه خود از کارمندانی که به نوعی شبیه شما هستند، کنار بگذارید. برای حذف این نوع سوگیری شباهت در بررسی عملکرد ، سعی کنید قبل از ارزیابی کار، با همه گزارش‌های مستقیم، ارتباط برقرار کنید. به عنوان مثال، در مورد رویدادهای کاری که هر دو در آن شرکت کرده‌اید یا خبرهای خوبی درباره شرکت که همه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، با آنها صحبت کنید.

اینها ممکن است قدم های کوچکی به نظر برسند، اما می‌توانند به تغییرات مهمی منجر شوند. به جای تمرکز – آگاهانه یا ناخودآگاه – بر روی وابستگی درون گروهی، می‌توانید با انصاف بیشتری بر ایده ها و دستاوردهای کارمندان خود تمرکز کنید

دیدگاهتان را بنویسید