بعد از اتفاق های ناگوار مراقب خود و تیم‌تان باشید

پس از یک فاجعه  با پرداختن مدام رسانه ها به آن، سلامت روان همه تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. یکی از وظایف شما به عنوان یک رهبر این است که در این‌شرایط از هم‌تیمی‌هایتان مراقبت کنید. ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که چگونه می‌توانید از کارمندان و خودتان در این رویدادهای ویرانگر حمایت کنید. در اینجا به چند نکته اشاره می کنیم:

با اعتراف فوری به فاجعه شروع کنید، چه از طریق ایمیل، چه جلسه آنلاین یا در یک جلسه حضوری. مهم است که افراد، شرح واقعه ای که رخ داده‌است را از شما بشنوند تا احساس تنهایی نکنند. هم در گفتگوهای فردی و هم در بحث‌های گروهی فضایی را برای گفتگوهای دلسوزانه برای افراد آسیب پذیر، ایجاد کنید.

حتما هویت خود و کسانی که با آنها صحبت می کنید را در نظر بگیرید. با چه کسی درحال صحبت هستید؟ آیا با یکی از اعضای تیم صحبت می‌کنید که مثلا تیم او هدف خشونت بوده‌است؟ آیا او عضوی از جامعه است که اخیراً مورد هدف انتقادهای شدید قرار گرفته‌است؟ به این فکر کنید که چگونه می‌توانید رویکرد خود را بر این اساس، تنظیم کنید.

سعی کنید احساسات افراد را درک کنید. سپس، به طور فعال راه حل‌های خاصی را ارائه دهید، این راه‌حل‌ها می‌تواند تغییر اولویت‌ها و ضرب‌الاجل های کاری یا ارائه ساعات کاری انعطاف پذیرتر باشد. آن را با یک سوال مانند «چگونه می توانم از شما حمایت کنم؟» شروع کنید. در نهایت، مراقبت از خود و سلامت روان خودتان را در محل کار فراموش نکنید. شما سزاوار مراقبت و حمایتی مشابه اعضای تیم خود هستید.

دیدگاهتان را بنویسید